"LADDAR..."

Historia

38 år med gadden

GADDEN är Handelshögskolan i Göteborgs arbetsmarknadsmässa för ekonomer, jurister, logistiker och miljövetare. Mässan, som startade redan 1982, är Nordens största i sitt slag och gästas varje år av flera tusen besökare och ungefär 100 utställande företag och organisationer. GADDEN 2020 går av stapeln den 11-12 november. Utöver detta arrangeras även inspirerande föreläsningar och workshops som du är välkommen att anmäla dig till senare i år. Föreläsare som bland annat talat på GADDEN är Alex Schulman, Kajsa Bergqvist och Ola Serneke. Båda mässdagarna avslutas med fantastiska kvällsaktiviteter, tisdagen med ett mingel på och onsdagen med en storslagen bankett.

GADDEN är HHGS största projekt och drivs helt och hållet av studenter. Projektkommittén består av femton studenter som arbetar under nästan ett helt år med planering och förberedelser inför mässan. Under hela året håller GADDEN i flertalet evenemang på Handelshögskolan, flera av dem arrangeras ihop med våra huvudsamarbetspartners EY och Handelsbanken. År 2017 lämnade vi mässkatalogen bakom oss och lanserade istället GADDEN-appen. Detta beslut grundade sig i miljömässiga skäl och vi valde därmed samma år att bli en helt vegetarisk mässa.

Varje år har GADDEN ett tema som sätter tonen för mässdagarna. Förra årets tema ”Empowering each other” handlar om att stärka, lyfta och inspirera varandra. Vi i GADDEN strävar efter att alla ska våga följa sina drömmar och visioner, oavsett om det är personlighetsmässigt eller gäller ens karriär. Mer om förra årets tema finns under "Årets Mässa" som ligger under "Årets Tema".

Tidigare teman

Tema 2018 - shape your tomorrow

Vi har alla en möjlighet att forma vår morgondag, vår egna såväl som vår gemensamma. I dagens samhälle när valen är många är det lätt att hamna i obalans och känna sig överväldigad. Årets tema vill bidra till balans, där både privatliv och karriär får plats att blomstra.

Årets projektkommitté för GADDEN vill genom temat ”Shape Your Tomorrow” lyfta in fler infallsvinklar och perspektiv för att belysa olikheter och att alla människor har unika behov. Då ingen annan människa eller någon persons liv är identiskt med en annans vill GADDEN kunna ge alla möjligheter att hitta sin väg i livet.

Stort tack till förra årets sponsorer