"LADDAR..."

Hållbarhet

GADDEN ÄLSKAR HÅLLBARHET

Att vara Nordens största arbetsmarknadsmässa inom sitt område innebär för oss i GADDEN ett stort ansvar, men också en stor möjlighet att påverka. Hållbarhet genomsyrar allt vi gör och vi hoppas på att kunna inspirera studenter och företag till långsiktigt ansvarstagande och engagemang i frågor som rör både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vår ambition är att GADDEN ska vara en inspirerande plats där förutsättningar för hållbar utveckling skapas

A brighter future with gadden 2020

Året 2020 var ett speciellt år, och även en speciell mässa. Då årets mässa var helt digital blev kraven på hållbarhet annorlunda, men våra ambitioner var desto högre. Under tidigare år har GADDEN klimatkompenserat en andel av de koldioxidutsläpp som mässan och dess utställare medför. I år var mässan inte bara klimatneutral, utan även klimatpositiv - vi klimatkompenserar för mer än 200% av mässans och utställares koldioxidutsläpp. Klimatkompenseringen sker genom GoClimate och investeras i ett Gold Standard certifierat vind-projekt på Aruba.

Under 2020 uppdaterades även GADDENs inköpspolicy och hållbarhetspolicy (tidigare miljöpolicy) och en ny policy har skapats - Policyn om Jämlik Behandling. Samtliga policies genomsyrar hela GADDENs verksamhet. Mässan är helt vegetarisk sedan 2017, och vi arbetar förebyggande för att minimera avfall genom tydlig källsortering och utan engångsartiklar i icke biologiskt nedbrytbara material. Alla produkter som blir över från mässan går till Stadsmissionen till de behövande. Samtliga talare under mässan har ett stort fokus på hållbarhet, och i år höll vi i ett panelsamtal som fokuserar på hållbara strategier. Vi håller en kontinuerlig dialog med våra utställare och sponsorer samt på våra sociala medier om hållbarhetsarbetet då vi uppmuntrar samtliga att minska sin klimatpåverkan och bli mer hållbara.

GADDEN är även stolta över vårt återkommande samarbete med Ung Cancer, som finns till för unga vuxna cancerdrabbade och närstående genom att minska ensamhet och erbjuda personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd.

Stort tack till våra sponsorer