"LADDAR..."

Hållbarhet

GADDEN ÄLSKAR HÅLLBARHET

Att vara Nordens största arbetsmarknadsmässa inom sitt område innebär för GADDEN ett stort ansvar, men också stor möjlighet att påverka. Genom ett aktivt ställningstagande hoppas GADDEN på att kunna inspirera studenter och företag till ökat ansvarstagande och engagemang i frågor relaterade till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Förhoppningen är att föregå med gott exempel, koppla samman aktörer och på så sätt bidra till en hållbar utveckling.

undefined

ZEROMISSION

GADDEN som projekt har länge eftersträvat att bli en allt mer hållbar mässa. Årets projektkommitté har valt att ta detta mål ett steg längre, att klimatkompensera för de koldioxidutsläpp som mässan genererar samt erbjuda och uppmana de utställande företagen att göra detsamma genom Zeromission. Klimatkompensationen bygger på uppskattningar av energiåtgången och pengarna investeras i projekt som tillhandahålls av Zeromission. GADDEN har i år tillsammans med Zeromission valt att investera i ett projekt i México som ägnar sig åt trädplantering och hållbart jordbruk.

MILJÖMÄRKT EVENT med Håll Sverige Rent

Vidare är GADDEN ett miljömärkt event genom Håll Sverige Rent sedan 2015. Miljömärkningen innebär att GADDEN uppfyller kriterierna för ett hållbart event vilket inkluderar insatser på flera områden såsom inköp, avfall och transport. GADDEN fortsätter således sitt arbete med att försöka minska vårt ekologiska fotavtryck i aspekter såsom mat, material och transport. Vi är sedan 2017 en helt vegetarisk mässa och vi strävar efter att minska vår materialåtgång genom att sedan 2017 bytt ut mässkatalogen mot en APP, minska användningen av engångsartiklar samt att all vår marknadsföring nu mera sker digitalt. På transportfronten har vi detta år ett samarbete med SJ där alla företag och besökare kan åka tåg till mässan till mer förmånliga priser. Boka genom denna sida för att ta del av erbjudandet om upp till 25% rabatt: https://www.sj.se/sv/foretag/gadden.html

Stort tack till våra sponsorer