"LADDAR..."

Hållbarhet

GADDEN ÄLSKAR HÅLLBARHET

Att vara Nordens största arbetsmarknadsmässa inom sitt område innebär för oss i GADDEN ett stort ansvar, men också en stor möjlighet att påverka. Hållbarhet genomsyrar allt vi gör och vi hoppas på att kunna inspirera studenter och företag till långsiktigt ansvarstagande och engagemang i frågor som rör både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vår ambition är att GADDEN ska vara en inspirerande plats där förutsättningar för en hållbar utveckling skapas.

GADDENs arbete med hållbarhet inför mässan den 11-12 november 2020 är i full gång, och sidan kommer att uppdateras med mer information om årets hållbarhetsarbete i augusti/september. Tidigare år har GADDEN samarbetat med exempelvis Ung Cancer, och vi ser fram emot att dela med oss av fler spännande samarbeten inför årets mässa.

Hållbart evenemang

GADDEN var mellan 2015-2019 ett miljömärkt event enligt Håll Sverige Rent. Sedan 2020 kommer GADDEN miljöcertifieras via certifieringen Hållbart Evenemang enligt Greentime. I miljöcertifieringen ingår att vi uppfyller kraven för hållbarhetsarbete på flera olika områden av projektet. En stor del är planeringen av mässan, där vi sätter upp interna riktlinjer och policys samt hållbarhetsmål. Vi arbetar också aktivt med att minska utsläppen från transporter genom exempelvis hybridbilar från Volvo Cars, samåkning och noga planering. GADDEN är en vegetarisk mässa sedan 2017, och vi väljer gärna veganska, ekologiska eller certifierade produkter i första hand. På mässan arbetar vi förebyggande för att minska avfall med tydlig källsortering och utan engångsartiklar i ej biologisk nedbrytbart material. Vi har också en kontinuerlig kommunikation med våra utställande företag och samarbetspartners samt på våra sociala medier om hållbarhetsarbetet då vi uppmuntrar samtliga att minska sin miljöpåverkan och bli mer hållbara.

zeromission

En del av det miljömässiga hållbarhetsarbetet är att GADDEN klimatkompenserar för de koldioxidutsläpp som mässan medför. Utställande företag erbjuds också att ta ansvar genom klimatkompensation för sin medverkan under mässdagarna, vilket majoriteten av företagen gjorde under 2019. Klimatkompensationen görs genom Zeromission och för årets mässa investeras pengarna i En affärsdriven lösning mot avskogning i Bolivia - Plan Vivo, ett projekt som både stärker lantbrukares egenmakt och ekonomi samt bevarar regnskogen.

Stort tack till våra sponsorer