"LADDAR..."

MÄSSan 2020/2021

tema - A BRIGHTER FUTURE WITH GADDEN

2020 års tema “A brighter future” stod för att lära oss att ta in ett nytt perspektiv, hålla en positiv inställning och att våga se framåt med hopp mot det ljusare, tillsammans. Genom att ändra vårt perspektiv, kan vi tillsammans stärka oss själva och bygga upp energi som hjälper oss att hantera fler aspekter i vår vardag, både karriärmässigt och personlighetsmässigt. Med “With GADDEN” syftar vi på att vi gör det tillsammans som en grupp, ingen står ensam i det här utan vi strävar efter gemenskap och sammanhållning.

Vi vill poängtera hur viktigt det är att ta vara på den här tiden och gör det till något bra genom att vi tar hand om oss själv och varandra. GADDEN är inkluderande och står för social hållbarhet. Genom att fokusera på stressreducerande aktiviteter som vi tidigare kanske inte har hunnit prioritera kan vi nu lättare hantera andra delar i vår vardag.

Förutom att bidra med möjligheter till studenterna på mässan så vill vi stötta eleverna i den här osäkra tiden till att fortfarande våga följa sina drömmar. På mässan vill vi med våra talare inspirera och med våra kontaktsamtal motivera eleverna (och ge möjligheten) till “a brighter future”. Ordet “brighter” har många innebörder, förutom ljus och lysande så kan det innebära intelligens, att vara framgångsrik och hoppfylld.

temafilm för 2020

Stort tack till våra sponsorer